Alzheimer's Disease Association of the Philippines

10 Palatandaan ng Demensya / Pag Uulyanin/ o Alzheimer’s Disease Dementia
Mahinang memorya o Pagkamakakalimutin Hirap sa komunikasyon
1     6    
Hirap sa pagpaplano o paghahanap ng solusyon sa problema Pagkawala ng mga gamit
2     7    
Hirap gawin at tapusin ang mga nakasanayang gawain Maling mga desisyon
3     8    
Pagkalito sa petsa, lugar o pangalan Pag-iwas sa trabaho, libangan o aktibidad
4     9    
Hirap tumantya ng distansya, lugar, lokasyon (Visuospatial) Pagbabago sa Kalooban (Mood) at Pag-uugali
5     10    

© 2018 alzphilippines.org | All Rights Reserved